<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0933.988.818

Với xu thế phát triển của xã hội hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên có hạn (than đá, dầu DO; FO, …), tiết kiệm chi phí sản xuất để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp sản xuất.

Chính vì thế, việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo từ phế phẩm nông nghiệp để làm nhiên liệu vận hành nồi hơi trong công nghiệp là một giải pháp tối ưu.

Hiển thị một kết quả duy nhất